RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stupanjem na snagu novoga Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15.) od 1. rujna 2015. godine omogućeno je radniku da zbog neisplate plaće pokrene predstečajni odnosno stečajni postupak poslodavca. Postupak se pokreće na sudu na temelju dokaza o nesposobnosti dužnika za plaćanje. Dokaz dužnikove nesposobnosti za plaćanje može biti obrazac obračuna neisplaćenih plaća, tj. obrazac NP1, koji je propisan Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15. i 102/15.), zajedno s potvrdom Porezne uprave ili potvrda Financijske agencije. Više o tome možete pročitati u nastavku.

1. Uvod
2. Zakonski okvir plaće i obveze poslodavca pri isplati plaće radniku
3. Mogućnost radnika da pokrene predstečajni i stečajni postupak poslodavca
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)