RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sustav Glavne knjige riznice normativno je ustrojen još 1995. godine kada je donesena Uredba o sustavu Glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Nar. nov., br. 97/95.). Šira primjena sustava u praksi započela je 1997. godine te se obavljala sukladno Naputku za isplatu s jedinstvenog računa riznice (Nar. nov., br. 60/97.). S obzirom na zahtjeve za većom kontrolom izvršavanja državnog proračuna putem funkcioniranja jedinstvenog računa riznice u ovoj godini u primjeni je novi Naputak o izvršavanju državnog proračuna s jedinstvenog računa riznice (Nar. nov., br. 4/01.).

O ovome u nastavku članka piše naša suradnica iz Ministarstva financija - Uprava za državno računovodstvo.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)