RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mjenica je vrijednosni papir na određenu svotu novca koji sudionici platnog prometa koriste kao kreditno sredstvo, sredstvo osiguranja plaćanja i sredstvo plaćanja. Njezini sastojci, prijenos i otkup propisani su Zakonom o mjenici (Nar. nov., br. 74/94.).

U našem platnom prometu uporaba mjenice se, u određenoj mjeri, afirmirala nakon ukidanja akceptnog naloga, međutim još uvijek se ne može govoriti o masovnijoj uporabi mjenice. Razlog tome je najvjerojatnije u činjenici što se u slučaju nedostatka novca za naplatu, mjenica ne uvodi u očevidnik redoslijeda plaćanja, tzv. blokadu, nego se vraća podnositelju. Nadalje, jedan od razloga je i u tome što sudionici platnog prometa ne poznaju dovoljno institut mjenice, pa ona, kao strogo formalan vrijednosni papir, nosi za korisnike određeni rizik u poslovanju.

Radi približavanja instituta mjenice sudionicima platnog prometa, u nastavku teksta objašnjava se postupak naplate mjenice u Zavodu za platni promet.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)