RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Često se puta se u okviru računovodstva dovoljno važnosti ne pridaje općepoznatoj i u literaturi često korištenoj uzrečici "Cash is a king!". Iako račun dobitka i gubitka ukazuje na to da je određena prodaja ili kupnja izvršena, to ne mora značiti, i u pravilu ne znači, da je novac od takve prodaje (kupnje) stvarno naplaćen (isplaćen). Također, iako bilanca pruža podatak o stanju novčanih sredstava, taj podatak je ograničen na stanje u jednom trenutku - na datum bilance. Takav podatak o stanju na posljednji dan obračunskog razdoblja ne mora ukazivati, i u pravilu, sam za sebe ne ukazuje, na opseg prometa na računu novčanih sredstava. Za potpunu sliku o kretanju novčanih sredstava u tijeku obračunskog razdoblja potrebno je izvješće o novčanim tijekovima. Analiza povijesnih informacija iz izvješća o novčanim tijekovima te odgovarajuće projekcije novčanih tijekova temelj su za uspješno upravljanje novčanim sredstvima. Usprkos tome, u računovodstvima velikog broja poduzeća naglasak je još uvijek više na prihodima i dobitku nego na novčanim tijekovima, a sastavljanje izvješća o novčanim tijekovima uglavnom se ograničava na ispunjenje obveze postavljene Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardom 7.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)