RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveznici uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola o funkcioniranju ovih sustava za 2015. godinu izvijestit će putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola (obrazac GI-FUIK) i godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (obrazac GI-UR) više nije potrebno popunjavati i dostavljati Ministarstvu financija. O novostima u području izvještavanja o sustavima unutarnjih kontrola pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Jednoobrazni model izvještavanja o sustavima unutarnjih kontrola
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)