RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o javnoj nabavi u svojim odredbama izrijekom propisuje pravila komunikacije između naručitelja i gospodarskih subjekata te navodi da odabrano sredstvo komunikacije u pravilu mora biti općedostupno i ne smije gospodarskim subjektima ograničavati pristup nadmetanju. U ovom se članku govori o načinima i sredstvima komunikacije u najzastupljenijim postupcima javne nabave, kao što je otvoreni i pregovarački postupak javne nabave, te o uvođenju alata i uređaja koji se primjenjuju u komunikaciji kod elektroničke javne nabave.

1. Uvod
2. Sredstva komunikacije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
3. Pravila komunikacije u otvorenom postupku javne nabave
4. Osnovne odrednice pregovaračkog postupka javne nabave
5. Vrste objava u elektroničkom oglasniku javne nabave
6. Zakonske odrednice elektroničke javne nabave
7. Transparentnost i ravnopravno tržišno natjecanje
8. Pravila komunikacije prema novim direktivama kod e- nabave
9. Dostava i zaprimanje elektroničkih ponuda
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)