RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Europska komisija provedbenom je uredbom utvrdila standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) radi otklanjanja potrebe za dostavom znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s osnovama za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave (tj. „razlozima za isključenje gospodarskog subjekta”) i kriterijima za odabir gospodarskog subjekta („uvjeti sposobnosti”).

1. Uvod
2. Obrazloženje iz direktiva za uvođenje ESPD-a
3. Sadašnje zakonsko rješenje u vezi s dokazivanjem nepostojanja razloga za isključenje i ispunjavanja uvjeta sposobnosti
4. Što je Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)