RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
  • Članak:Izvještaj o obvezama
  • Stranica:2.
  • Autor/i:Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
    Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Sažetak:

Od 1. siječnja 2016. godine počinju se primjenjivati promjene u sustavu financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu koje su objavljene u zadnjim promjenama odgovarajućega provedbenog propisa. S obzirom na to da je i obrazac kojim se izvještava o obvezama doživio promjene, o njima se razmatra u ovom članku i daje se praktičan primjer njegova sastavljanja.

1. Uvod
2. Obveznici i razdoblja izvještavanja
3. Sadržaj obrasca: OBVEZE
4. Primjer popunjavanja obrasca: OBVEZE

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)