RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Građevinarstvo kao djelatnost koja uključuje poslove projektiranja, gradnje i rekonstrukcije, posebna je djelatnost kako glede odvijanja poslovnih transakcija tako i glede sudionika ukupnog poslovnog procesa. Odnosi i obveze sudionika u gradnji i obavljanju građevinskih radova uređeni su strukovnim propisima. Sve to treba knjigovodstveno pratiti i sukladno pravilima računovodstvene struke riješiti poslovne situacije u svezi s iskazivanjem prihoda i rashoda, razgraničenjem radova na kraju godine, postupanjem s predujmovima i depozitima, dugoročnim rezerviranjima troškova i dr. Pritom treba razlikovati odnose građevinskog poduzetnika koji obračunava izvedene građevinske radove investitoru koji je naručio izgradnju (rekonstrukciju) od odnosa u kojem se u istoj osobi javlja građevinski poduzetnik i investitor pa gradi građevine za tržište. O svemu više u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)