RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost sastavljaju temeljna financijska izvješća sukladno uputama danim u našem časopisu br. 2/2001. i ovaj članak samo je nadopuna svemu onome prije izloženom. Cilj mu je ukazati na neke specifične poslovne događaje u svezi s obavljanjem trgovačke djelatnosti čiji je utjecaj na godišnji obračun osobito važan, kako bi se prije sastavljanja temeljnih financijskih izvješća ispravile eventualne pogreške i ispravno utvrdio rezultat poslovanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)