RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Početkom rujna, točnije 1. rujna 2015., stupio je na snagu novi Stečajni zakon. Njime se u naš pravni sustav unose određene promijene. Autorica će u ovom članku obraditi novosti vezane uz institut skraćenoga stečajnog postupka, s naglaskom na pretpostavkama za provedbu skraćenoga stečajnog postupka, zahtjevu za provedbu, novoj, tehničkoj ulozi Financijske agencije pri provedbi skraćenoga stečajnog postupka te će obraditi i druga aktualna pitanja, uz prikaz obrazaca za pokretanje skraćenoga stečajnog postupka propisanih Pravilnikom o sadržaju i obliku obrasca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku.

1. Uvod
2. Pretpostavke i rokovi za provedbu skraćenoga stečajnoga postupka
3. Otvaranje i zaključenje skraćenoga stečajnog postupka
4. Osiguranje novčanih sredstava za podmirenje troškova stečajnog postupka
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)