RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O značajnim i zanimljivim slučajevima o kojima su Vrhovni sud Republike Hrvatske i Županijski sud u Osijeku odlučivali o bitnim pitanjima u vezani sa savjetovanjem s radničkim vijećem, s obračunom plaće kao ovršnom ispravom i računanjem rokova zastare, pišemo detaljnije u nastavku ovoga članka.
O svemu tome, detaljnije u nastavku kroz prikaz sudske prakse, uz napomenu da su prikazane presude sudova u biti aktualne i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
3. Obračun plaće kao ovršna isprava
4. Zastara tražbine iz radnog odnosa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)