RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O značajnim i zanimljivim slučajevima o kojima su Vrhovni sud Republike Hrvatske i Županijski sud u Osijeku odlučivali o bitnim pitanjima u vezani sa savjetovanjem s radničkim vijećem, s obračunom plaće kao ovršnom ispravom i računanjem rokova zastare, pišemo detaljnije u nastavku ovoga članka.
O svemu tome, detaljnije u nastavku kroz prikaz sudske prakse, uz napomenu da su prikazane presude sudova u biti aktualne i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
3. Obračun plaće kao ovršna isprava
4. Zastara tražbine iz radnog odnosa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)