RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:


•    Predstavka na rad Ureda državne uprave u postupku davanja izjave iz čl. 173. Zakona o prostornom uređenju 
•    Geodetski projekt
•    Utvrđivanje građevne čestice 
•    Naknada za prijenos vlasništva zemljišta 
•    Pravne posljedice ukidanja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana županije 
•    Pročišćeni tekst prostornog plana

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)