RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Nar. nov., br. 143/13, dalje: Zakon) stupio je na snagu 1. siječnja 2014. te je tim danom prestao vrijediti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Nar. nov., br. 62/08., 44/11. i 81/11. – dalje: stari Zakon). Stoga autorica u ovom članku prikazuje novosti koje se pojavljuju u institutu pružanja besplatne pravne pomoći u odnosu na stari Zakon s naglaskom na prikaz načina kako ostvariti pravo na pružanje sekundarne pravne pomoći u smislu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka zajedno s pripadajućim obrascima te ostalom pravno relevantnom dokumentacijom.
1. Uvod
2. Usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije i bitni podzakonski akti
3. Korisnici pravne pomoći
4. Pružatelji pravne pomoći
5. Vrste pravne pomoći
6. Prekogranični spor
7. Financiranje pravne pomoći
8. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)