RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 18. rujna 2015. godine donesen je novi Obiteljski zakon, četvrti Zakon istog imena koji je Republika Hrvatska donijela nakon svojeg osamostaljenja. Stoga autorica u članku analizira novosti koje se odnose na institut razvoda braka s maloljetnom djecom, institut roditeljske skrbi povezano s razvodom braka, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje djeteta u odnosu na davanje pristanka roditelja za posvojenje, uzdržavanja maloljetnog djeteta te postupaka radi lišenja poslovne sposobnosti i zaštite ljudskih prava odraslih osoba s invalidnošću.
1. Uvod
2. Razvod braka i roditeljska skrb: plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
3. Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
4. Posvojenje djeteta: postupak radi nadomještanja pristanka roditelja za posvojenje djeteta
5. Tablica o uzdržavanju djeteta
6. (Skrbnička) zaštita odraslih osoba s invalidnošću: lišenje poslovne sposobnosti
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)