RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Do sada je osnovicu za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određivala Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Nakon odluke Ustavnog suda koja je s danom 15. prosinca 2014. ukinula odredbu čl. 4. st. 1. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, izmjenom tog Zakona propisano je da za suce i ostale pravosudne dužnosnike osnovicu ne određuje Vlada RH posebnom odlukom, nego saborska većina zakonom koji donosi na prijedlog Vlade RH. 
Prema mišljenju autorice, trebalo bi izmijeniti tijelo koje predlaže izmjenu osnovice na način da predlagatelj osnovice bude saborski odbor za pravosuđe ili Državno sudbeno vijeće uz mišljenje nekog drugog tijela, primjerice saborskog odbora za financije. 
1. Uvod
2. Ocjena i izvori potrebnih sredstava za provedbu Zakona
3. Donošenje zakona po hitnom postupku
4. Tko su sve pravosudni dužnosnici
5. Osnovica za obračun plaće 
6. Pravo na naknadu nekih materijalnih troškova
7. Utvrđivanje visine plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 
8. Rasprava na saborskim odborima 
9. Isključenje primjene nekih odredaba 
10. Zaključna razmatranja 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)