RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja u vezi sa statusnim promjenama javnih ustanova općenito te daje poseban osvrt na radnopravni status zaposlenika ustanova. 
1. Općenito o statusnim promjenama ustanova
2. Pripajanje i spajanje 
3. Podjela
4. Preoblikovanje ustanova
5. Udruživanje ustanova
6. Pravna priroda odluka o statusnim promjenama ustanove
7. Zaštita prava radnika - prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)