RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslovni udio u društvu s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) moguće je prenositi s jedne osobe na drugu, bilo da je riječ o pravnoj bilo o fizičkoj osobi. 
U ovom će se članku autorica osvrnuti na prijenos odnosno ustupanje poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću na temelju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela. U članku se navodi sva pravno relevantna dokumentacije u vezi s pravnim poslom prijenosa poslovnog udjela te raznih statusnih promjena, odnosno promjena podataka, prikazuju se praktični primjeri odluka i izjava, kao što je Odluka o opozivu i imenovanju novog člana uprave odnosno direktora, Izjava o prihvaćanju imenovanja za direktora, Popis osoba koje su ovlaštene voditi poslove društva, Popis svih članova društva i poslovnih udjela, Odluka o promjeni sjedišta društva, Zapisnik ovjere potpisa člana / članova uprave, navodi se primjer Ugovora o prijenosu te procedura odnosno postupak koji je potreban da bi se registrirale promjene podataka i izvršio valjani prijenos poslovnog udjela. 
U uvodnom će se dijelu ovog članka autorica ukratko osvrnuti na pojam, osnovne karakteristike i obilježja d.o.o.-a kao društva kapitala te na pojam poslovnog udjela koji je definiran odredbama ZTD-a.
Nadalje će se sažeto osvrnuti i na glavne novosti glede oporezivanja prometa poslovnog udjela nakon 1. siječnja 2016. 
1. Uvod
2. Knjiga poslovnih udjela
3. Ugovor o prijenosu poslovnog udjela
4. Ogledni primjeri relevantne dokumentacije za promjene podataka u d.o.o.-u
5. Oporezivanje prometa poslovnog udjela – bitne zakonske novosti
6. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)