RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Iako je jedan od izvora radnog prava za državne službenike i namještenike kolektivni ugovor, on se u mnogim svojim odredbama ne primjenjuje jer su prava koja su njime ugovorena ograničena raznim drugim aktima u svoti ili u svojoj ukupnosti.
U se ovom članku daje pregled nekih materijalnih prava koja se izvršavaju te se daje i pregled zanimljivih tumačenja njihove provedbe.
1. Uvod
2. Pregled nekih materijalnih prava koja se izvršavaju 
3. Pregled tumačenja komisije uz materijalna prava koja se izvršavaju
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)