RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na službenike i namještenike u javnim službama pri ostvarivanju nekih materijalnih prava primjenjuje se odgovarajući kolektivni ugovor. S obzirom na to da se neka prava koja su tim ugovorom izvorno ugovorena ne izvršavaju na temelju drugih akata, ovim se člankom daje njihov pregled. Uz taj se pregled daju i neka tumačenja ovlaštenog tijela u vezi s pravima iz pregleda koja se izvršavaju te niz njihovih tumačenja u vezi s naknadom za prijevoz.
1. Uvod
2. Pregled nekih materijalnih prava koja se izvršavaju
3. Pregled tumačenja komisije uz materijalna prava koja se izvršavaju
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)