RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Likvidnost i solventnost su važne pretpostavke dobrog poslovanja i opstanka poduzeća. Nažalost, u velikom broju hrvatskih poduzeća kratkotrajna, likvidna imovina sporo teče, dok je insolventnost (platna nesposobnost) poprimila vrlo široke razmjere. S tim u svezi u ovom se članku definiraju i pojmovno razgraničuju kategorije likvidnosti i solventnosti poduzeća, definiraju se glavni ciljevi politike likvidnosti i solventnosti, mogućnosti mjerenja financijskih učinaka tih politika te ukazuje na njihovu međusobnu ovisnost i povezanost. Posebna se pozornost daje financijskim izvješćima (bilanci, računu dobitka i gubitka i izvještaju o novčanim tijekovima) čiji podatci mogu korisno poslužiti pri kreiranju i vođenju jedne nove, naprednije politike likvidnosti i solventnosti hrvatskih poduzeća.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)