RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Predsjednik predstavničkog tijela ima ovlasti uređene posebnim zakonom.
U ovom su članku dani odgovori na neka pitanja koja se javljaju u radu i postupanju predsjednika predstavničkih tijela jedinica LP(R)S-a, odnosno njegova prava i dužnosti.
1. Uvod
2. Ovlasti predstavničkog tijela
3. Izbor predsjednika predstavničkog tijela
4. Ovlast predsjednika za sazivanje sjednica predstavničkog tijela
5. Ostala prava i dužnosti predsjednika predstavničkog tijela
6. Poziv za sjednicu predstavničkog tijela
7. Potpisivanje akata koje donosi predstavničko tijelo
8. Pravno na naknadu predsjednika predstavničkog tijela
9. Ostavka i razrješenje predsjednika predstavničkog tijela
10. Potpredsjednik predstavničkog tijela
11.  Rad bez predsjednika i izbor novog predsjednika
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)