RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sustavu javne nabave postoje vrijednosne granice predmeta nabave pri nabavi roba / usluga odnosno radova do kojih obveznici njegove primjene ne trebaju primjenjivati strogo uređene postupke javne nabave. Iako je pristup tim nabavama jednostavniji, trebaju se poštovati temeljna načela sustava javne nabave. Članak pojašnjava te (tzv. bagatelne) nabave, upozoravajući ne neke opasnosti pri organiziranju tih nabava.
1. Uvod
2. Zakonska osnova – odredbe Zakona o javnoj nabavi koje se odnose na „bagatelnu“ nabavu
3. Načela javne nabave
4. Faze procesa nabave
5. Interni akt naručitelja
6. Provedba postupka bagatelne nabave
7. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)