RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Objavljena su dva pravilnika, Pravilnik o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 132/00.) u kojima su dani obrasci zahtjeva za povrat ili smanjenje plaćenog poreza na dividende, kamate i intelektualne usluge u slučajevima kad sa zemljom inozemnog primatelja postoje ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Suradnice iz Ministarstva financija obrazlažu primjenu novodonesenih propisa, a daju i pregled država s kojima su sklopljeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)