RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sustav javne nabave dopušta pojašnjenja pri upotpunjavanju određenih dokumenata kako bi se uklonile pogreške, nedostatci ili nejasnoće u vezi s dokumentacijom. Jednako je tako dopušteno pozvati ponuditelje na pojašnjenje pojedinih elemenata ponude. Oba ova instituta nisu obveza naručitelja, već ih on primjenjuje ako se na to odluči.
U članku se osvrće na ovaj institut uz pregled nekih rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
1. Uvod
2. Europski jedinstveni dokument o nabavi
3. Odgovarajuće odredbe Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
4. Sadašnje zakonsko rješenje instituta pojašnjenja i upotpunjavanja
5. Načela javne nabave kojih se naručitelj mora pridržavati prilikom pojašnjenja i upotpunjavanja dokumenata i ponude
6. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata kojima se dokazuje nepostojanje razloga isključenja
7. Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave
8. Pojašnjenje ponude
9. Korištenje institutom pojašnjenja i upotpunjavanja u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda, nakon poništenja odluke naručitelja u žalbenom postupku
10. Prilozi Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
11. Odbijanje ponuda u kojima nisu uklonjeni nedostatci odnosno nejasnoće
12. Produljenje roka valjanosti ponude
13. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)