RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

ZTD-om je propisano na koji način i pod kojim je uvjetima moguće raspolagati poslovnim udjelom u trgovačkom društvu s ograničenom odgovornošću (dalje: društvo). Stoga se u nastavku članka pojašnjavaju pojmovi udio i poslovni udjel te formalne pretpostavke koje je potrebno ispuniti da bi pravni posao prodaje i prijenosa poslovnog udjela bio pravno valjan i proizvodio pravne učinke.
1. Uvod
2. Unošenje uloga za preuzete poslovne udjele
3. Poslovni udio
4. Prodaja i prijenos poslovnog udjela
5. Knjiga poslovnih udjela
6. Pravni položaj stjecatelja poslovnog udjela
7. Sadržaj, raskid, ništetnost i pobojnost ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela
8. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)