RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2015
  • Članak:Poslovodstvo bez naloga
  • Stranica:165.
  • Autor/i:Martinija MALIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

Autorica u članku opisuje institut poslovodstva bez naloga koji je u hrvatskom pravnom sustavu normativno uređen u Zakonu o obveznim odnosima.
U ovom se članku objašnjavaju pojam, osnove i opće pravilo naslovljenog instituta, zatim obveze i prava poslovođe bez naloga, potom vrste poslovodstva te je dan pregled recentne sudske prakse u vezi s poslovodstvom bez naloga.
1. Uvod
2. Pojam i opće pravilo o poslovodstvu bez naloga
3. Osnove poslovodstva bez naloga
4. Obveze i prava poslovođe bez naloga
5. Razlike između ugovornih i izvanugovornih obveznih odnosa - obveza
6. Uredba Europskog parlamenta i Vijeća
7. Praktični primjer iz svakodnevnog života
8. Sudska praksa
9. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)