RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O značajnim i zanimljivim slučajevima o kojima je Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o bitnim pitanjima u vezi s otkazom ugovora o radu, a što je inače stalno i nezaobilazno pitanje kada govorimo o radnim odnosima, pišemo detaljnije u nastavku članka.
Napominjemo da je ovo sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te da su prikazane odluke toga Suda aktualne i u primjeni sada važećega Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14. – ZR).
1. Uvod
2. Nemogućnost ponovnog otkazivanja ugovora o radu
3. Izostanak s posla zbog vjerskih razloga
4. Nemogućnost zahtijevanja sudskog raskida ugovora o radu
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)