RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Specifičnost radnopravnog i socijalnopravnog statusa pomoraca te brojnost javnopravnih elemenata u radnim odnosima pomoraca i brodara iziskuje potrebu ujednačavanja različitih pravnih rješenja kojima se na nacionalnoj razini normiraju radni i socijalni uvjeti pomoraca. Socijalna reforma za pomorce započinje još 2007. godine s ciljem usklađenja statusa pomoraca u RH sa statusom pomoraca u zemljama Europske unije i njezinim pravnim stečevinama, kroz uključenje svih hrvatskih pomoraca u sustav obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja Republike Hrvatske te u porezni sustav. Normiranje problematike mirovinskog osiguranja pomoraca, tema je ovog članka.
1. Zakonsko uređenje osiguranja pomoraca
2. Prijava pomorca na mirovinsko osiguranje
3. Visina osnovice za obračun doprinosa
4. Posebna pravila za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje na pomorce
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)