RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prijedlogom Okvira standarda ponovno je u obilježjima kvalitete informacija uveden zahtjev za primjenom načela opreza u vrednovanju elemenata financijskih izvještaja. Načelo opreza odnosi se i na elemente imovine i na elemente obveza, iz čega proizlazi i utjecaj vrednovanja tih elemenata na utvrđeni dobitak ili gubitak. Primjena na elemente imovine podrazumijeva da vrijednost ne bude ni precijenjena ni podcijenjena. Jednako tako, ni vrijednosti elemenata obveza ne smiju biti podcijenjene, ali niti precijenjene. Njihovim precjenjivanjem ili podcjenjivanjem izravno se utječe na iskazanu uspješnost poslovanja, i to i u tekućem razdoblju i u budućim razdobljima. Kako tu postići simetričnost, objašnjava se u nastavku članka.
1. Uvod
2. Oprez i neutralnost
3. Primjena načela opreza u MSFI-ju
4. Konzervatizam u računovodstvu
5. Utjecaj načela opreza na ostale odrednice konceptualnog okvira
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)