RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na temelju mišljenja revizora o značajnosti i revizijskom riziku utvrđuju se: osobina, opseg i vremensko usklađivanje prikupljenih dokaza. Revizorsko razmatranje značajnosti u reviziji pitanje je profesionalnog suda. Revizori se često ne mogu međusobno usuglasiti oko toga što je značajno. U pravilu, značajnost je razina propuštenih ili pogrešnih računovodstvenih informacija koja bi, u danim okolnostima, vjerojatno pridonijela da propust ili pogreška promijene ili utječu na prosudbu razumne osobe koja se oslanja na informacije.1 U ovom se članku objašnjava koncepcija značajnosti, koraci u primjeni značajnosti i postupak provede.
1. Pojmovno određivanje značajnosti u skladu s međunarodnim revizijskim standardima
2. Razine značajnosti
3. Primjena koncepcije značajnosti na primjeru poduzeća ABC d.d.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)