RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:


U članku se razmatra problematika radnog odnosa u kojemu radnik radi kod kuće. Bit problema proizlazi iz neodređenoga poreznog položaja naknade za korišteni poslovni prostor (stan, sobu u kući). U članku se, stoga, daju dvije presude iz njemačkoga poreznog prava koje bi mogle pomoći u kojem bi pravcu to trebalo porezno riješiti i u nas.
1. Pristup prema Zakonu o radu i Zakonu o porezu na dohodak
2. Iz njemačke sudske prakse
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)