RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Odredbama čl. 35. - 41. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika mijenjane su odredbe čl. 429. - 429.e Pomorskog zakonika, a u vezi s plaćanjem poreza po tonaži broda. Te izmjene i dopune Pomorskog zakonika stupile su na snagu 17. ožujka 2015. U ovome članku pišemo o bitnim izmjenama toga Zakonika.
1. Uvod
2. Djelatnosti trgovačkog društva od kojih se plaća porez po tonaži broda
3. Brodovi koji mogu biti uključeni u sustav poreza po tonaži
4. Brodovi koji ne mogu biti uključeni u sustav poreza po tonaži
5. Knjigovodstvena evidencija dobitaka ili gubitaka na koje se plaća porez po tonaži broda odnosno porez na dobitak
6. Poslovne knjige i financijska izvješća
7. Podnošenje prijave za sustav poreza po tonaži broda
8. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)