RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Drugim se dohotkom smatraju svi primitci oporezivi porezom na dohodak koje ostvaruju fizičke osobe, a nisu plaće ni dohodak od trajnih samostalnih djelatnosti, ni primitci od kapitala, imovine i imovinskih prava niti od osiguranja. Drugim se dohotkom smatraju i primitci s osnove autorskog djela, naknade ostvarene na temelju ugovora o djelu i svi ostali primitci u novcu i u naravi koje fizičke osobe ostvare bez obzira na ugovor odnosno razlog njihova ostvarivanja. Oporezuju se na sličan način. Međutim, kada je riječ o drugom dohotku koji fizičke osobe ostvare kod fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u drugoj državi, tada treba voditi računa o posebnostima koje proizlaze iz poreznih propisa te ugovora iz područja socijalnog osiguranja te ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Više o tome piše se u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Obračun poreza i doprinosa na drugi dohodak
3. Posebnosti u oporezivanju drugog dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva
4. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)