RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se praktikumu knjiže: 1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine koja je nabavljena prija 1. siječnja 2008. i 2. Ulaganje u temeljni kapital trgovačkog društva i udio u dobitku toga trgovačkog društva. Pri prodaji dugotrajne nefinancijske imovine pozornost treba obratiti na to kada je ona nabavljena i je li pri njezinoj nabavi bio iskazan trošak u ukupnoj nabavnoj vrijednosti. Ako je već bio iskazan trošak u ukupnoj nabavnoj vrijednosti, on se ne smije ponoviti pri njezinoj prodaji. Ulaganje u kapital trgovačkog društva ima obilježje financijske imovine. Naknadno vrednovanje te imovine nije propisano, kao što nije propisano ni iskazivanje prava na udio u dobitku.
1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine nabavljene prije 1. siječnja 2008.
2. Temeljni kapital i udio u dobitku u trgovačkom društvu
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)