RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2015
  • Članak:Prijenos stvari i izrada imovine
  • Stranica:50.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

Pri prijenosu stvari između korisnika proračuna potrebno je razlikovati prijenos stvari koje imaju odnosno nemaju obilježje imovine s motrišta računovodstvenih propisa te ako te stvari imaju obilježje knjigovodstvene imovine, imaju li ili nemaju knjigovodstvenu vrijednost.
Računovodstvenim propisima nije uređen način knjiženja izrade dugotrajne nefinancijske imovine u vlastitoj režiji proračunske osobe. To ostavlja prostor za predlaganje rješenja iskazivanja takve poslovne promjene. S obzirom na specifičnosti proračunskog sustava i proračunskog računovodstva, predlaže se uporaba odjeljka računa 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine bez prenamjene vrste troška nastalog pri nabavi materijala za redovito poslovanje.
1. Prijenos stvari unutar općeg proračuna
2. Izrada dugotrajne imovine u školskoj radionici
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)