RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U području smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine u 2014. godini došlo je do promjene u poreznom priznavanju rashoda od smanjenja vrijednosti tijekom posjeda te imovine. Naime, donesene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit kojima je uvedeno ograničenje porezno priznatih rashoda od usklađenja vrijednosti dugotrajne imovine. Ta zakonska odredba proizvodi brojne računovodstvene izazove. O čemu je riječ, više u nastavku članka.
1. Uvod
2. Smanjenje vrijednosti nerevalorizirane dugotrajne materijalne imovine
3. Smanjenje vrijednosti revalorizirane imovine
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)