RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donesen je novi Zakon o računovodstvu
U Narodnim novinama, br. 78/15., objavljen je novi Zakon o računovodstvu. Odredbe navedenog Zakona primjenjivat će se od 1. siječnja 2016., osim odredaba koje se odnose na licenciranje računovođa koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2018. U nastavku dajemo pregled najvažnijih novosti koje je donio novi Zakon u odnosu na odredbe postojećeg Zakona koji je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2015. godine.
1. Uvod
2. Obveznici primjene su i dalje poduzetnici
3. Definicije novih računovodstvenih pojmova
4. Nova kategorizacija poduzetnika
5. Uvodi se licenciranje računovođa
6. Propisuje se sadržaj knjigovodstvenih isprava
7. Ukida se obveza potpisivanja računa
8. Propisuje se kontni (računski) plan
9. Produljuju se rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga
10. Primjena računovodstvenih standarda
11. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja
12. Novi potpisnici godišnjih financijskih izvještaja i uporaba dobitka
13. Novosti u vezi s konsolidacijom financijskih izvještaja
14. Obveznike revizije ponovno uređuje samo Zakon o računovodstvu
15. Novosti u vezi s godišnjim izvješćem i izvješćem poslovodstva
16. Novi izvještaj o plaćanjima javnom sektoru
17. Isti rok za predaju financijskih izvještaja za javnu objavu i za statistiku
18. Promjene drugih propisa
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)