RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O ugovoru o radu na određeno vrijeme te o ugovoru o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove na zanimljiv i detaljan način, a s obzirom na izrazitu aktualnost predmetne tematike u ovome trenutku, sa statusnog motrišta i s motrišta doprinosa te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, autori pišu u nastavku ovoga članka.  
1. Uvod
2. Sklapanje ugovora o radu
3. Stalni sezonski poslovi i radni odnos
4. Mogućnost korištenja mjera za poticanje zapošljavanja
5. Odabir više osnovice za plaćanje doprinosa kod produljenog osiguranja
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)