RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
  • Članak:Revizija Okvira MSFI-ja
  • Stranica:131.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Sažetak:

Revizija Okvira MSFI-ja
1. FAZE ZA RASPRAVU
2. Definicije imovine i obveza
3. Priznavanje i prestanak priznavanja imovine i obveza
4. Mjerenje
5. Kapital
6. Dobitak ili gubitak te ostali sveobuhvatni dobitak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)