RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autor, nakon prikaza mjerodavnih propisa odnosno materijalnog prava koji u našem pravnom poretku reguliraju prava na slobodu mišljenja i izražavanja, detaljno pojašnjava na koji su način navedena prava tim propisima ograničena. Nakon toga, autor navodi relevantne dijelove jedne recentne Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske utemeljene na pozitivnim propisima RH, ali i na relevantnoj judikaturi Europskog suda za ljudska prava i Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
1. Uvod
2. Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja misli
3. Ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja misli u ustavnosudskoj praksi
4. Odluka Ustavnog suda donesena u predmetu broj U-III-1142/2013
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)