RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porezno tijelo po službenoj dužnosti postavlja zastupnika poreznom obvezniku koji ima nepoznato sjedište, prebivalište ili boravište, ili nepoznatom vlasniku imovine koja je predmet poreznog postupka. Kod poreznih obveznika koji nisu poslovno sposobni i nemaju zakonskog zastupnika, porezno tijelo podnosi zahtjev nadležnom općinskom sudu za postavljanje zastupnika po službenoj dužnost. Visina nagrade zastupniku po službenoj dužnosti za pojedine radnje koje poduzima u postupcima pred poreznim tijelima utvrđuje se u bodovima prema Tarifi Pravilnika o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti koji donosi ministar financija. Smatramo da je Tarifa nagrade za rad zastupnika po službenoj dužnosti preniska, kao i vrijednost boda, te bi je trebalo podići za 2 - 3 puta.
1. Uvodna razmatranja
2. Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
3. Postavljanje zastupnika po službenoj dužnosti
4. Razrješenje zastupnika po službenoj dužnosti
5. Visina nagrade po službenoj dužnosti
6. Tarifa za utvrđivanje visine nagrada
7. Opunomoćenik, pomagatelj i porezni savjetnik
8. Zakonski zastupnik fizičke i pravne osobe
9. Primjer iz prakse u vezi s naknadom troškova i nagrade zastupniku po službenoj dužnosti
10. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)