RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovaj je članak iniciran jednim rješenjem Ustavnog suda RH kojim je pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH jedne odredbe novela Stečajnog zakona, a primjena norme odgođena je do donošenja konačne odluke o njezinoj (ne)ustavnosti.
Autorica uzima u obzir i činjenicu da je s procesnog aspekta riječ o oborivoj zakonskoj presumpciji ili predmnjevi (praesumptio), ali čije propisivanje ugrožava načelo vladavine prava i pravne sigurnosti s obzirom na pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka i samog stečaja dužnika u situaciji kada tražbina vjerovnika još nije niti pravomoćno utvrđena.
1. Uvodno
2. Sporno normativno uređenje
3. Ustavnosudski postupak
4. Ustavnosudsko rješenje
5. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)