RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku iscrpno objašnjava i problematizira institut zastare u radnim odnosima. S tim u vezi navodi brojne primjere iz sudske prakse u kojima se pojavilo pitanje instituta zastare. Jednako tako, objašnjava kako je institut zastare uređen u drugim relevantnim zakonima.
1. Uvodno
2. Odnos zastare prema Zakonu o radu i Zakonu o obveznim odnosima
3. Zastara naknade štete prouzročene kaznenim djelom
4. Članak 186.a Zakona o parničnom postupku
5. Dospijeće i zastara
6. Zastara naknade plaće i drugih novčanih tražbina iz radnog odnosa nakon nedopuštenog otkaza
7. Zastara naknade štete

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)