RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim izmjenama Općega poreznog zakona (OPZ) uvode se mjere za poboljšanje odnosa između poreznih obveznika i poreznih tijela na način da se poreznim obveznicima olakšava izvršavanje obveza prema Poreznoj upravi s jedne strane te se rasterećuje rad poreznih tijela (osobito drugostupanjskog tijela pri Ministarstvu financija) s druge strane.
U ovom se članku autor osvrće na najbitnije izmjene i dopune te donosi ocjene pojedinih instituta prema noveliranom OPZ-u.
1. Uvod
2. Porezna tajna
3. Obvezujuća mišljenja
4. Upravni ugovor
5. Porezna nagodba
6. Vođenje poslovnih knjiga
7. Elektronički certifikati
8. Ispravak porezne prijave
9. Dostava podataka o novčanim prometima
10. Dostava poreznih akata
11. Provedba ovrhe
12. Ostale odredbe
13. Prekršajne odredbe
14. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)