RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se skreće pozornost na kategorije stranih državljana koji su obvezni zdravstveno se osigurati u Republici Hrvatskoj te se opisuju uvjeti i način uređivanja njihova statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, opseg prava na zdravstvenu zaštitu te način financiranja njihove zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.
1. Uvod
2. Obvezno zdravstveno osiguranje stranaca u Republici Hrvatskoj
3. Zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj
4. Hitna medicinska pomoć

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)