RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Postupak odobravanja i način obračuna olakšica za porez na dobitak poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i potpomognutim područjima uređen je posebnim Pravilnikom koji je na snazi od 1. siječnja 2015. Za ostvarivanje olakšica potrebno je Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova odnosno Ministarstvu poljoprivrede podnijeti Prijavu za korištenje olakšica, a koja se sastoji od Izjave i obrasca POOD-PPGV. Prijava se podnosi mjerodavnom ministarstvu najkasnije do 15. ožujka 2015. za 2014. godinu. Mjerodavno ministarstvo poreznom obvezniku izdaje potvrdu o stjecanju prava na poreznu olakšicu najkasnije do 30. travnja. U potvrdi se iskazuje maksimalna svota porezne olakšice koja se može iskoristiti u poreznom razdoblju za koje se traži porezna olakšica.

1. Uvod

2. Porezna olakšica za potpomognuta područja

3. Izračunavanje potpore

4. Porezni obveznik, subjekt, poduzetnik i poduzeće

5. Svota potpore male vrijednosti

6. Prijava za korištenje prava na olakšicu

7. Potpore male vrijednosti

8. Postupak ostvarivanja olakšica

9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)