RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U RRiF-u br. 7/14. pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Austriji, u RRiF-u br. 8/14. kada se trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Njemačkoj, a u RRiF-u br. 9/14. kada se trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Italiji kada u tim zemljama obavljaju određene isporuke dobara i/ili usluga. U ovome članku autorica pojašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Mađarskoj kada na području te države obavljaju određene isporuke dobara i/ili usluga. Uz to, u članku se daju upute vezane za postupak registracije hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Mađarskoj te daljnje obveze pri predaji PDV-obrazaca, rokovima predaje obrazaca, plaćanju PDV-a i sl.

1. Uvod

2. Registriranje za potrebe PDV-a u mađarskoj pri isporukama usluga

3. Registriranje za potrebe PDV-a u Mađarskoj pri isporukama dobara

4. Komisijska prodaja dobara hrvatskih poreznih obveznika u Mađarskoj

5. Registriranje za potrebe PDV- a u Mađarskoj

6. Usporedni prikaz razlika u obvezi registriranja za potrebe PDV-a u Mađarskoj, Italiji, Njemačkoj i Austriji

7. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)