RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja u vezi s dugotrajnom nefinancijskom imovinom koja je upisana u vlasničke isprave te povrat primljene donacije za projekte. Za iskazivanje imovine u računovodstvenim poslovnim knjigama nije od presudne važnosti vlasničko pravo nad tom imovinom. Ako stvarima kojima neprofitna organizacija gospodarski raspolaže nisu u času raspolaganja upisane u poslovne knjige, riječ bi bila, ako se imovina naknadno uvodi u knjige, o ispravku knjigovodstvene pogreške. S obzirom na to da se za primljenu donaciju u vezi s projektima ne odobrava račun prihoda, za povrat neutrošenih sredstva ni u jednoj se okolnosti ne mogu teretiti rashodi.

1. Dugotrajna nefinancijska imovina koja je upisana u vlasničke isprave

2. Povrat primljene donacije za projekte

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)