RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Europska komisija objavila je 9. travnja 2014. godine Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom1, nazvanih i (lat.) Societas Unius Personae (SUP)2, kao novi način da se pojednostavi stvaranje društva s jednim članom diljem EU-a. Jednako tako, društvo s ograničenom odgovornošću s jednim članom (SUP) je planirani pravni oblik, osim za Europsku uniju i Europski gospodarski prostor. Naime, s tim pravnim oblikom Europska unija želi svojim Prijedlogom Direktive (tzv. SUP Direktiva) omogućiti osnivanje širom Europe, uz mali trošak, s punom pravnom i poslovnom sposobnosti, društvo s jednim članom uz minimalni temeljni kapital od samo jednog eura te u velikoj mjeri s jedinstvenim pravnim načelima i zahtjevima. Prijedlog Direktive ima za cilj olakšati trgovačkim društvima osnivanje društava kćeri (podružnica) u drugim državama članicama, s obzirom na to da društva kćeri ionako često imaju samo jednog člana.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)